Afvalverwerkingsinstallatie met behulp van enzymen

Het bedrijf Dong Energy heeft een installatie bedacht waarmee afval kan worden verteerd door enzymen om het zo op een duurzame manier te verwerken. De installatie maakt gebruik van de techniek Renescience en zou 15 ton afval per uur kunnen verwerken. Er staat nu proefinstallatie in Manchester.

De techniek maakt gebruik van bepaalde enzymen, mechanische sortering en vergisting. Hierdoor kan bedrijfshuishoudelijk afval worden omgezet in biogas en stroom. De enzymen werken in op het afval omdat dit eerst verwarmd wordt. Zij maken de biologisch afbreekbare fracties vloeibaar, waardoor de niet-afbreekbare materialen eenvoudig gescheiden kunnen worden voor recycling. Volgens Dong Energy is deze techniek daarom gemakkelijker en milieuvriendelijker dan andere recycletechnieken.

Dong Energy werkt samen met FCC Environment. Als de financiering en de milieuvergunningen in orde zijn wil het bedrijf in 2017 starten met de bouw van de daadwerkelijke installatie.