Afvalscheiding UWV succes

Door afval te scheiden heeft UWV in korte tijd de hoeveelheid restafval aanzienlijk weten te verminderen. Dit blijkt uit de jaarlijkse rapportage over de afvalinzameling bij UWV. UWV recyclede het afgelopen jaar 32 procent meer afval dan in 2010. Ook werd er 387 ton CO2 vermeden, hetgeen een verdubbeling is ten opzichte van 2010.

Sinds het tweede kwartaal van 2011 scheidt UWV zijn afval. In de grote UWV-kantoren zijn Tulips geplaatst, afvalunits waarin restafval, plastic, bekers en organisch afval worden gesorteerd. Ruim zestig procent van het afval bij UWV wordt nu gerecycled. Dit is beduidend meer dan het landelijk percentage van veertig procent dat bij vergelijkbare organisaties behaald wordt.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
UWV wil vanuit zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid de belasting van het milieu tot een minimum beperken. Ook is in de wetgeving (de Wet milieubeheer en het Landelijk Afvalplan) vastgelegd dat afvalstoffen zo veel mogelijk moeten worden gescheiden. Daardoor ontstaan er verschillende afvalstromen die geschikt zijn voor recycling of compostfabricage. De hoeveelheid afval die uiteindelijk overblijft voor verbranding - het restafval - neemt dan aanzienlijk af. Zo levert UWV een directe bijdrage aan een beter milieu.