Afvalinzameling gestaakt door hefige storm in Purmerend

In Purmerend is door de storm op meerdere plekken schade ontstaan.
Het verkeer op de Van IJsendijkstraat had maandagochtend erge hinder van de storm. Ter hoogte van bedrijventerrein De Koog is een boom omgewaaid die de weg versperde. De brandweer is ter plaatse gekomen om de boom te verwijderen maar de klus is later overgenomen door medewerkers van de gemeente. Vanaf de gemeentewerf, die enkele meter verderop is, werd een kraan gebracht. Tijdens het verwijderen van de boom was de straat ter hoogte van de voetbalvelden volledig afgesloten voor al het verkeer. Inmiddels is de boom verwijderd en kan het verkeer weer doorrijden.

Hinder afvalinzameling
De gemeente laat weten dat de afvalinzameling tijdelijk gestopt is. “Vanwege de harde windstoten stoppen we tijdelijk met het inzamelen van het afval. Ook de Milieustraat is om deze reden gesloten. Containers waaien omver en afval waait overal heen. Om verdere ongelukken te voorkomen, is besloten om vanochtend en begin van de middag geen afval in te zamelen. Zodra de harde wind is afgenomen, wordt opnieuw bekeken hoe het afval alsnog zo snel mogelijk kan worden opgehaald”, aldus de gemeente. Sinds 3 uur maandagmiddag is de afvalinzameling weer van start gegaan en is de milieustraat ook weer geopend.