Aandacht voor duurzaamheid bij viering jubileum stedenband Zwolle - Lünen

Een bonte optocht naar het Van Nahuysplein, zaterdagmiddag. Belangstellenden, leden van GroenLinks Zwolle én een delegatie van haar zusterpartij uit Lünen lopen achter de muziek aan. Firma Weijland heeft kort daarvoor in de oude Statenzaal een mini-symposium afgesloten. Aangekomen op het plein wordt door lijsttrekker Patrick Rijke en Fraktionsprecherin Erika Roß een herdenkingsboom geplant om de stedenband symbolisch te versterken. Toegeven: het vertalen van en naar het Duits geeft regelmatig een komische noot, toch kan iedereen zich verstaanbaar maken. Hoofdspreker en Europarlementariër Bas Eickhout spreekt in elk geval zijn talen. Hij onderstreept het belang van een goede interactie tussen lokale initiatieven en Europa. “Zo lopen Oost-Europese landen als Polen nog achter qua duurzaamheid. Lokale initiatieven die in Nederland en Duitsland al succesvol zijn, kunnen overgebracht worden en daar mensen op groene ideeën brengen.”

Aandacht voor duurzaamheid
Ook benadrukt Eickhout dat het in het streven naar duurzaamheid niet alleen om schonere energie gaat. “Heel belangrijk is ook de omslag in de agrarische sector.” Bijzonder is zijn pluim voor twee oud-VVD bewindslieden: “Nijpels en Winsemius hebben een belangrijke rol gespeeld in het tot stand komen van mondiale afspraken over het milieu, het Kyoto-protocol. Toen speelde Nederland nog een voortrekkersrol. Dat kan Nederland weer worden door lokale initiatieven.”
Ook Zwollenaar en ondernemer Alan Lentz van Duurzaam Unlimited benadrukt het belang van kleinschalige projecten: “Veel duurzame initiatieven beginnen van onder uit de samenleving.” Hoewel er volgens hem in Zwolle een open sfeer heerst, merkt hij ook dat overheden het vaak nog lastig vinden om in te haken: “Europa denkt nog op de oude manier.” Te gast in Zwolle is Parteisprecherin Jutta Watzlawik (Bundnis90/Die Grünen) Ze vertelt over de situatie in haar stad: “In Lünen is veel recyclingindustrie. Mooi: recycling. Maar door de grootschaligheid ontstaat er toch vervuiling en overlast.” Ze noemt een ander voorbeeld: ”Biobrandstoffen, klinkt mooi. Maar heel veel maïs produceren levert een monocultuur op. De mens – en niet de economie – zou centraal moeten staan. Dan krijg je meer kleinschaligheid en aandacht voor de kwaliteit van het leven.” Workshops duurzaamheid Voorafgaand aan het minisymposium waren er workshops over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van duurzaamheid: Ecodorp Zwolle, Taste the Waste (voedselverspilling), lokale energieopwekking, autodelen en het opzetten van een repair café