500 miljoen investering in nieuwe biomassa raffinaderij in Delfzijl

Het samenwerkingsverband Woodspirit heeft vandaag 199 miljoen euro Europese subsidie ontvangen voor de bouw van een grootschalige biomassa raffinaderij in Delfzijl. Met een totale investering van circa 500 miljoen euro is dit een van de grootste duurzame energieprojecten tot nu toe in Nederland gerealiseerd. Ook is het een van de grootste investeringen die is gedaan in de chemische industrie in de afgelopen jaren. De fabriek gaat duurzaam bio-methanol produceren uit restmateriaal uit de bosbouw en houtverwerkende industrie. De Woodspirit installatie gaat een grote bijdrage leveren aan de Nederlandse duurzaamheidsdoelstellingen: hij voorkomt een grote uitstoot van CO2. De komst van de fabriek is een gigantische stap in de verduurzaming van de chemiesector en geeft de noordelijke energiesector een enorme impuls.

Woodspirit bestaat uit BioMCN, Siemens Nederland, Linde en Visser & Smit Hanab. Het geld is afkomstig uit het Europese NER300 programma dat geld beschikbaar stelt voor grootschalige projecten die nieuwe technieken ontwikkelen en toepassen met hernieuwbare energie. De stichting Energy Valley ziet het project als een cruciale stap voorwaarts in de verduurzaming van de chemie en heeft daarom het project in de voorbereidingsperiode actief gesteund.

Bio-methanol
De Woodspirit installatie gaat duurzame biomassa, zoals restmateriaal uit de bosbouw en houtverwerkende industrie, verwerken tot geavanceerde biobrandstoffen. De geproduceerde bio-methanol is een zogeheten 2e generatie biobrandstof, wat betekent dat het geproduceerd wordt uit gewasresten en er geen gewassen geteeld worden voor de energieproductie.

Torrefactie en vergassing
De biomassa wordt eerst voorbewerkt middels de techniek torrefactie, waarbij het op hoge temperatuur wordt geroosterd tot zogeheten biocoal. Deze biocoal heeft dezelfde eigenschappen als steenkool. De biocoal wordt middels vergassing omgezet wordt in ruw bio-syntesegas waar vervolgens bio-methanol van wordt gemaakt. Dit kan worden gebruikt als duurzame bijmengbrandstof bij benzine, of als grondstof in de chemische industrie voor onder andere lijmen en verven.

De ontwikkelingen op het gebied van torrefactie gaan snel. Zo is op initiatief van de stichting Energy Valley de Dutch Torrefaction Association (DTA) opgericht, waarvan de participerende bedrijven in totaal jaarlijks 100.000 ton biocoal produceren. Met de komst van de Woodspirit installatie wordt dit aantal naar verwachting ongeveer vertienvoudigd.

Directeur Gerrit van Werven van de stichting Energy Valley die Woodspirit ondersteunt, is zeer verheugd met de toekenning van de Europese subsidie. 'De komst van de fabriek is een grote stap in de verdere verduurzaming van de chemische sector in Noord-Nederland. De fabriek gaat een grote bijdrage leveren aan de verduurzaming van de samenleving en ook nog eens enkele honderden banen opleveren. Bovendien is deze strategische samenwerking van het Woodspiritconsortium weer een stap in de uitbouw van de Energy Valley regio tot leidend energiecluster in Europa.'

Woodspirit wordt ondersteund door onder andere de provincie Groningen, NV NOM, NV Nederlandse Gasunie, Groningen Seaports en de stichting Energy Valley.