1 miljard kilo e-waste ingezameld

Zoetermeer, 08 Juni 2011 - De producenten en importeurs van elektrische apparaten, ICT-apparaten en energiezuinige verlichting hebben sinds de start van hun nationaal inzamelsysteem in 1999 inmiddels 1 miljard kilo afgedankte apparaten en spaarlampen (e-waste) duurzaam laten inzamelen en recyclen. Dit is een mijlpaal op een nog lange weg naar het inzamelen en recyclen van al het e-waste dat vrijkomt in Nederland. Door samenwerking in de afvalketen met gemeenten, retail en consumenten is het de bedoeling de inzameling verder te verhogen.

Producentenvereniging NVMP en de organisaties voor inzameling en recycling van elektrische en ICT-apparaten (Wecycle en ICT-Milieu) staan voor de uitdaging de komende jaren het ingezameld volume verder te verhogen. Zij willen zoveel mogelijk e-waste inzamelen en dit op een verantwoorde manier recyclen. Het is daarvoor noodzakelijk dat al het vrijgekomen e-waste ook bij hen terechtkomt. Nu is dat ruim 40%. De Europese Unie bereidt een nieuwe richtlijn voor die ertoe leidt dat over 10 jaar zo’n 80% van het vrijgekomen e-waste moet worden ingezameld.

Gemeenten
Wecycle heeft inzamelcontracten gesloten met 416 van de 417 gemeenten in ons land. De gemeenten krijgen een vergoeding voor de kosten die zij maken voor de inname, tijdelijke opslag en afgifte van e-waste. Uit een onlangs gepubliceerde benchmark komen grote verschillen tussen gemeenten naar boven. Zo geven 136 gemeenten minder af dan het gemiddelde van vijf kilo per inwoner en veertien gemeenten zelfs minder dan 2 kilo per inwoner. Gemeenten krijgen hulp en ondersteuning om de gescheiden inzameling van e-waste te stimuleren. De producenten en importeurs hebben het Wecycle-fonds opgericht, waaruit communicatieprojecten en pilotprojecten voor de inzameling van e-waste worden gefinancierd. In totaal is hiervoor zeven miljoen euro beschikbaar tot en met het derde kwartaal van 2012.

Retail
Bij Wecycle zijn bijna 2.500 winkeliers geregistreerd, waaronder alle grote winkelketens in wit- en bruingoed. De winkeliers krijgen een vergoeding voor de kosten die zij maken voor de inname, tijdelijke opslag en afgifte van e-waste. Ook kunnen zij gratis winkelmateriaal ontvangen om te laten zien dat zij ontvangen apparaten verantwoord laten recyclen.

Consumenten
De consument speelt een belangrijke rol om het ingezameld volume e-waste te verhogen. Zo verdwijnt per jaar ongeveer 33 miljoen kilo aan met name kleine elektrische apparaten in de vuilnisbak, terwijl deze goed kunnen worden gerecycled. Consumenten kunnen gebruikte elektrische apparaten en kapotte spaarlampen bijvoorbeeld inleveren in de winkel bij aanschaf van een vergelijkbaar product of bij de milieustraat van de gemeente.