Kringloop Kampen haalt textiel, kleding en metaal aan huis op

Kringloop Kampen haalt al jarenlang textiel, kleding en metaal aan huis op in de gemeente Kampen. Hiervoor heeft de kringloop een vast maandelijks rooster. Op de gemeente afvalkalender van 2018 zijn deze data niet vermeldt, wat zorgt voor verwarring bij inwoners.

Roosters bekend gemaakt via meerdere kanalen
Om duidelijkheid te scheppen heeft Kringloop Kampen deze week jaarroosters gepubliceerd op de eigen website en op Facebook. Hier kan elke inwoners van zijn/haar eigen woonwijk inzien wanneer er materialen worden opgehaald. Dit kan dan op die dag aan de weg gezet worden. De roosters worden ook per week geadverteerd in weekblad De Brug. “Wij hopen dat niemand de ophaaldata nu nog zal missen”, vertelt afdelingshoofd Gertjan Prins.

Duurzaamheid
De textiel, kleding en metalen die Kringloop Kampen ophaalt worden gerecycled tot nieuwe producten. Hiermee draagt het kringloopbedrijf bij aan de verduurzaming van de gemeente. Niet alleen wordt er een aanzienlijke hoeveelheid afval gerecycled, het bedrijf stimuleert ook de lokale werkgelegenheid.