Toch weer activiteit bij kringloop Goed voor Elkaar Capelle

Enige tijd geleden werd bekend dat de kringloopwinkel Goed voor Elkaar van Stichting Capelle Werkt aan de IJsseldijk in Capelle aan den IJssel op last van de gemeente moest sluiten. Dit was omdat winkel coöperatief Crimpenhof bezwaar had gemaakt omdat er op deze locatie geen detailhandel is toegestaan.

Onderhandelingen
Vorige maand, op 11 juni, is er een raadsvergadering geweest waarbij eigenaar van de kringloopwinkel Bert Luijendijk ook aanwezig was. Hij heeft kritiek gegeven op de manier waarop is gehandeld en benadrukte het belang van een kringloopwinkel. “Goed voor Elkaar biedt aan zeker 45 inwoners uit Krimpen met een WWB (Wet Werk en Bijstand) uitkering de gelegenheid om in onze winkel toch leerzame werkervaring op te doen om straks gemakkelijker een baan te kunnen vinden en terug te keren in de maatschappij. Daarbij is onze winkel opgezet met een maatschappelijk doel en zonder winstoogmerk”.
Ook de vrijwilligers van de kringloop zelf waren naar de raadvergadering gekomen om hun teleurstelling te laten blijken, hen wordt namelijk een zinvolle dagbesteding en de kans op een reguliere baan in de toekomst ontnomen.

Toekomstplannen
Wethouder Jaap Blankenberg heeft zich verdiept in de kwestie en de klachten van de medewerkers serieus genomen. Ook heeft de stichting Capelle Werkt een brief naar het College geschreven. Op 2 juli vond er een tweede raadsvergadering plaats om de toekomstplannen helder te krijgen. De kringloopwinkel zal niet langer onder de noemer 'detailhandel' vallen, maar zal verder gaan als re-integratie- en recyclingbedrijf. Vanaf 1 augustus is er weer activiteit in het pand en hoogst waarschijnlijk zal de kringloopwinkel nog voor september weer open gaan. Bert Luijendijk is zeer verheugd met dit goede nieuws. “Het bedrijf krijgt een tweede kans met tweedehands. Nu heeft de gemeente een belangrijke sociaal-maatschappelijk voorziening behouden en tientallen mensen kunnen hun leerwerkplaats behouden”.