Restore Kringloop en Curitas starten textielsorteerbedrijf

Restore Kringloop en inzamelbedrijf Curitas uit de regio Ede/Veenendaal zijn van plan om samen een textielsorteerbedrijf op te richten. Hier kunnen mensen gaan werken die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. De intentieverklaring is eind februari ondertekent.

Sorteren van textiel
De kringloopwinkel Restore Kringloop zamelt kleding en textiel in van inwoners van de gemeenten Ede, Renkum en Veenendaal en sorteert grotendeels zelf. Met behulp van het bedrijf Curitas wil de winkel de sortering professioneel uitbreiden. De winkel wil mensen met afstand tot de arbeidsmarkt inzetten om alle ingezamelde kleding en textiel zelf te sorteren. Curitas heeft veel kennis van het fijnmazig sorteren van textiel. De duurzame sorteertechniek die Curitas hanteert zorgt voor een uitgebreide splitsing van het textiel naar soort en kwaliteit. De textiel van zeer goede kwaliteit komt in de kringloopwinkels van Restore Kringloop terecht en het overige textiel wordt gerecycled tot onder meer poetslappen.

Participatiewet
Door gebruik te maken van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt loopt Restore Kringloop vooruit op de Participatiewet die vermoedelijk 1 januari 2015 ingaat. Gemeenten krijgen dan een belangrijkere rol bij de re-integratie van deze doelgroep. Het sorteerbedrijf zal voor 20 werkplekken zorgen, waarbij meer dan de helft voor vrouwen zal zijn. Restore Kringloop en Curitas onderzoeken ook welke rol andere sociale partners in de regio kunnen spelen binnen het mogelijke textielsorteerbedrijf.