Recycling van bouwmaterialen bij kringloop Maastricht

Bouwmaterialen recyclen levert een architectonische meerwaarde volgens architect Jeroen Bergsma van het Rotterdamse bureau Superuse Studios. Hij ontwierp het gebouw van Kringloop Zuid in Maastricht. Dit gebouw is opgebouwd met hergebruikte materialen.

Recycling biedt meer
Het ontwerp voor de nieuwbouw komt precies overeen met de principes van de opdrachtgever. Recycling biedt de oplossing voor het grondstoffenvraagstuk, als milieumaatregel en als verdienmodel. Bergsma ziet nog meer achter recycling, en met name in de bouw. Hij ontdekte dat nieuwbouw mensen een stuk minder bekoort dan oudere gebouwen. “Hergebruikte materialen hebben een leven achter de rug en brengen daarmee geschiedenis in een gebouw.” verteld hij.