Optische sorteerder

Een optische sorteerder is een machine waarmee door middel van infrarood technologie wordt gedetecteerd welke materialen zich in een materiaalstroom op een transportband bevinden. Na positiebepaling met de infrarood sensoren wordt de gewenste of ongewenste materiaalsoort met behulp van blaasmonden met lucht uit de materiaalstroom geschoten. Optische sortering wordt toegepast om verontreinigingen uit een materiaalstroom te ‘schieten’, maar ook om de recyclebare materialen zoals PET, papier of HPDE te sorteren.

label: 

O