Meer textiel ingeleverd voor recycling

Langzaam maar zeker gaat het weer wat beter met de economie in Nederland. Dit is onder andere merkbaar bij kringloopwinkels en het Leger des Heils omdat daar steeds meer tweedehands kleding door mensen wordt gebracht. Maar nog steeds komt veel kleding in de afvalbak terecht terwijl het nog goed herbruikbaar is, en dit is zonde.

Stijging zichtbaar
'Een derde van de kleding wordt ingeleverd, maar twee derde gaat gewoon in de vuilnisbak", laat Majoor Robert Paul Fennema van Leger des Heils weten. Maar er is wel een stijging merkbaar in de hoeveelheid kleding in ingeleverd wordt. Dit is bijzonder want de afgelopen 5 à 6 jaar was er nog altijd een daling te zien. Landelijk is er afgelopen jaar 23 miljoen kilo ingeleverd, in het jaar daarvoor was dat nog 21,3 miljoen kilo. "Er is weer hoop. Maar bij deze wil ik alle mensen uitnodigen om als u kleding weg doet, het te doneren aan een goed doel of doe het in een kledingcontainer zodat het hergebruikt kan worden. Want dit is goed voor het milieu maar ook voor mensen", is de oproep van de Majoor. Het Leger des Heils schenkt ingeleverde kledingstukken onder andere aan daklozen.

Hergebruik
Ook kringloopbedrijf 2Switch merkt dat er meer kleding wordt opgehaald bij de inleverpunten, al is de kwaliteit van de kleding wel minder dan voorheen. Het bedrijf heeft in Gelderland textielcontainers in Arnhem, Rheden en Wageningen en deze zaten na de kerstvakantie propvol. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de extra vrije tijd die mensen in deze periode hebben, en die gebruiken ze om hun kledingkast eens goed uit te mesten en overbodige kledingstukken weg te doen. Volgens 2Switch komt dit ook door de opkomst van goedkope modeketens waardoor mensen hun kleding sneller vervangen door iets nieuws. 2Switch verzamelt alle ingeleverde kleding om dit op verschillende manieren te verwerken. De winkel in Gelderland heeft nu ongeveer 250.000 kilo kleding in de opslag liggen, en haalt op een dag soms wel 1000 nieuwe zakken textiel op uit de containers. Ongeveer 10% van deze kleding gaat naar vestigingen van het bedrijf zelf, een deel gaat naar gecertificeerde bedrijven die het in het buitenland verkopen en de rest wordt in Tilburg door een bedrijf gerecycled tot nieuwe grondstoffen.

Meer promotie
Het Leger de Heils denkt dat reclame-uitingen van de overheid mensen meer bewust kan maken van het feit dat veel materiaal recyclebaar is en ze zo kan stimuleren meer afval te scheiden.