Kringloopwinkel Secunda Tiel ontvangt certificering

Kringloopwinkel Secunda in Tiel heeft de hoogste trede, trede 3, behaalt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen(PSO Nederland). Dit houdt in dat de winkel erkent is als bedrijf behorend bij de koplopers op het gebied van socialer ondernemen en dat het voldoet aan de kwalitatieve eisen op het gebied van passend werk, integratie, functioneren & ontwikkeling en begeleiden van medewerkers. Kringloopwinkel Secunda is het eerste bedrijf in de regio Rivierenland die deze certificering heeft gekregen. Directeur Marc van den Broecke spreekt vol blijdschap over deze onderscheiding: "We zijn natuurlijk erg trots op deze uitkomst. Kansen bieden aan mensen zit in ons DNA. Dit doen we al jaren zo, maar dit certificaat is de kers op de taart."

Mens en milieu
De kringloopwinkel geeft spullen een 2e kans, maar ook mensen. Bij Secunda werken namelijk 110 medewerkers waarvan de meeste een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Voor deze mensen zijn er bij Secunda leerwerktrajecten, re-integratie trajecten en stageplekken. De mensen die in de kringloopwinkel werken zijn onder andere mensen met een taakstraf, vrijwilligers en mensen die extra werkbegeleiding nodig hebben. Samen met instanties als Lander, gemeenten, re-integratiebedrijven en scholen wordt gewerkt aan een betere toekomst voor deze doelgroepen. De medewerkers vervullen vele belangrijke taken in en rondom de kringloopwinkel zoals het transport, magazijnwerk, verwerking van spullen en natuurlijk de boel draaiende houden op de winkelvloer.
Naarst het helpen van mensen staat Secunda ook in voor een beter milieu. Het bedrijf wordt met het behalen van het PSO certificaat benoemd als “social-green firm", ofwel “sociaal-groene stichting".

PSO Nederland
PSO Nederland is de organisatie die socialer ondernemen toetst door middel van 1 generieke methode voor alle werkgevers. Eens per 2 jaar wordt er door middel van een audit getest hoe het bedrijf functioneert met betrekking tot sociaal ondernemen. Hierbij worden zowel kwantitatief de prestaties gemeten, als kwalitatief gekeken hoe het bedrijf zijn visie om sociaal te ondernemen invult.

Uitreiking certificaat
Op woensdag 25 juni om 16.00 uur wordt het certificaat officieel uitgereikt in Kringloopwinkel Secunda door wethouder Henk Driessen van gemeente Tiel. Marc van den Broecke zal deze namens zijn winkel in ontvangst nemen. Iedereen is welkom om deze gelegenheid bij te wonen. U vindt Kringloopwinkel Secunda aan Spoorstraat 13 in Tiel.