Kringloopwinkel kost gemeente Ridderkerk flink wat geld

De kringloopwinkel Opnieuw & Co heeft de gemeente Ridderkerk dit jaar flink wat geld gekost namelijk 50.000 euro. Het uitgangspunt van de samenwerking tussen gemeente en kringloopwinkel was dat dit kosteloos zou zijn. Inmiddels wordt overlegd over aanpassingen om deze geldschade weg te werken.

In een brief aan de gemeenteraad noemt het College van B&W de samenwerking met Opnieuw & Co ‘prettig en inhoudelijk goed’. De prognoses zijn, behalve dan deze kosten, wel grotendeels gerealiseerd. Deze realisaties zijn zowel over de hoeveelheid ingezamelde goederen en textiel, als het inzetten van mensen die gebruik maken van de bijstand of de sociale werkvoorziening.

De strop is nadelig voor de afvalbegroting en daarmee voor de afvalstoffenheffing, die de inwoners van Ridderkerk moeten betalen.