Kringloop Noordwijk helpt voedselbank met vis

De Kringloopwinkel in Noordwijk is een winkel zonder winstoogmerk. Een deel van de inkomsten is voor de vaste lasten en een het andere deel gaat naar een goed doel. De enorme winkel van eigenaar Sjaak van Schie staat altijd vol met tweedehands spullen en er werken maar liefst 67 vrijwilligers.

Geld voor vis
'Het gaat goed', zegt hij zelf, 'We krijgen steeds meer spullen en we hebben nu ook kleding. Vandaar dat we dit jaar zo'n groot bedrag aan de Voedselbank konden schenken.
'Een deel van onze opbrengst is altijd voor de Voedselbank', gaat hij verder. 'En het afgelopen jaar was dat 2.500 euro. Dit bedrag was bestemd voor dagverse producten, ik weet dat zij daar behoefte aan hebben want deze producten krijg je niet bij een inzameling. Vandaar dat ik op het idee kwam om voor het bedrag vis te kopen. Omdat de mensen van de voedselbank de visman niet kennen ben ik toen zelf naar Frans Hoek gegaan om verse vis te regelen.'

Sjaak en Frans kijken zijn beide zeer tevreden over hun hulp aan de voedselbank. Dit hebben ze samen goed geregeld. De kringloopeigenaar wil ook nog iets voor het Dierenasiel gaan doen. Frans Hoek reageert meteen: 'Laat maar weten, dan zal ik de haringstaartjes gaan bewaren.' Dit is een samenwerking die niet meer stuk kan.