Huisraadbank en nieuwe kringloopwinkel in Dordrecht

In Dordrecht is een al enige tijd geleden een concept opgestart naar aanleiding van de Voedselbank en de Kledingbank, namelijk: De Huisraadbank. Deze stichting zamelt gebruikte huisraad in en geeft dit aan mensen die het om allerlei redenen zelf niet kunnen betalen. Bijvoorbeeld voor het inrichten van de woning voor mensen die na een moeilijke periode weer zelfstandig gaan wonen. Er wordt veel samengewerkt met hulporganisaties en kerken die deze mensen doorverwijzen de Huisraadbank.

Kringloopwinkel
In april is ook een kringloopwinkel van de Huisraadbank geopend aan de Reeweg Oost 61 in Dordrecht. Deze winkel is, in tegenstelling tot de Huisraadbank zelf, voor iedereen toegankelijk. U kunt bij de winkel terecht om goede gebruikte huisraad en dameskleding te kopen. De opbrengst van de verkochte waren komt geheel ten goede aan het werk van de stichting.

De stichting heeft veel inbreng nodig van huisraad om de hulp voort te zetten. U kunt een afspraak maken om uw spullen gratis te laten ophalen door vrijwilligers via de website van de Huisraadbank: www.huisraadbank.nl.