Gift voor goed doel door Stichting Kringloop Alphen aan den Rijn

Elk jaar kiest Stichting Kringloop Alphen aan den Rijn een goed doel waarvoor zij zich inzet. Wie een organisatie of doelstelling kent die hiervoor in aanmerking komt, kan deze voordragen.
De goede doelen die in aanmerking komen: vallen binnen het verzorgingsgebied van de stichting; zijn bonafide; zijn erkend; opereren vooral op het sociale vlak of ontplooien culturele activiteiten en realiseren met de gift activiteiten of investeringen die anders moeilijk te realiseren zijn.

inschrijven
Het inschrijfformulier voor het aanmelden van een doel is te halen bij een van de Kringloopwinkels (Energieweg, Concordia of De Potgieter). Het formulier staat ook op www.kringloopalphen.nl. Inleveren van de formulieren moet voor 8 november bij één van de kassa's.

Aan de hand van een punten-verdeelsysteem spreken de medewerkers van Stichting Kringloop hun voorkeur uit en wordt bepaald welke goede doelen een gift ontvangen.