Afvalpreventie bij overheden

Naast handhaving: stimulering
Gemeentes kunnen, naast handhaving van de verplichting om afval apart te houden voor recycling, ook burgers en bedrijven stimuleren om afval te voorkomen (preventie) of recyclen. Met het STimuleringsprogramma Afvalscheiding en afvalPreventie van huishoudelijk afval (STAP) heeft Uitvoering Afvalbeheer instrumenten ontwikkeld waarmee gemeenten hun situatie op dit gebeid in kaart kunnen brengen en met concrete acties kunnen beginnen. Enkele instrumenten zijn benchmarking, kwaliteitscirkel, kentallen CO2-besparing,
contractmanagement, OPK-wijzer, plannen van aanpak voor verbetering gescheiden inzameling en financiële steun (meer info: Senter Novem)

Burgers wegwijs maken
In zoekacties bij op websites bij gemeenten is het in veel gevallen vrij lastig om de pagina’s te zoeken over vragen over afval. Vaak betreft het alleen beleid en ophaaldagen. Suggesties om de sites beter te maken zijn:
· Toegankelijker maken vanuit het hoofdmenu van de website van de gemeente. Het is vaak nogal flink doorklikken tot de juiste pagina’s zijn gevonden.
· Aangeven hoe men aan afvalpreventie kan doen. Deelt uw gemeente ook Ja-Nee en Nee-Nee stickers uit, als de gemeentegids weer wordt rondgestuurd?
· Aangeven hoe een burger recycling kan oppakken. Een lijst met zaken die gerecycled kunnen worden en de inzamelpunten helpt de burger. Waar liggen bijvoorbeeld de inzamelpunten van textiel, klein electronica, mobieltjes, batterijen en vetten?

Voor een kaartweergave van alle gemeentelijke afvalbrengpunten klikt u hier
Voor een tabelweergave van alle gemeentelijke afvalbrengpunten klikt u hier

Helpen met meer inzamelpunten
De gemeente kan van meer inzamelpunten (helpen) opzetten voor verschillende recyclebare zaken die niet via de reguliere afvaldienst wordt ingezameld. Staat er bijvoorbeeld bij de bibliotheek dozen om batterijen in te zamelen? Wisten uw burgers al dat ze de GSM’s gewoon kunnen opsturen? Zie: GSM Retourplan

Extra inzamelpunten voor deze stromen zal niet heel erg veel in de tonnen schelen die naar de afvalverbranding gaan, wat relatief duur is. Het scheelt wel in de kwaliteit van de as uit een verbrandingsinstallatie die in Nederland als bouwstof wordt toegepast. Een veel belangrijker effect is dat burgers zich ondersteund voelen. Door een enthousiaste gemeente die pro-actief stimuleert met leuke acties (compostdagje houden?) worden burgers ook gemotiveerd om de reguliere stoffen in te zamelen als oud papier, GFT, glas en nu ook kunststoffen.