Afvalpreventie bij bedrijven

In afvalmanagement bij bedrijven spelen vijf punten:
• Afvalpreventie
• Inzet van afval ten behoeve van eigen bedrijf
• Goedkopere afvoer van afval door scheiding van afval
• Afval afvoer inkopen
• Afvalmanagement in een groter kader: klimaatverandering en Cradle to cradle

Afvalpreventie
Het beste soort afval is géén afval. Afvalpreventie kan op veel manieren worden bereikt, maar de focus ligt op de relatie tussen inkoop en het ontwerp van producten enerzijds en de afvalstroom anderzijds. Als men goed zicht op die relatie heeft, kan men plannen maken om tot meer afvalpreventie te komen.

Inzet van afval in eigen bedrijf
Met afvalpreventie kan niet altijd al het afval worden voorkomen. Praktisch altijd zal er toch afval vrijkomen. Vaak kijkt men gelijk naar afvalscheiding en afvoer van afval. In bepaalde gevallen kan het afval echter ten behoeve van het eigen bedrijf worden gebruikt. Dit kan materieel zijn, waarbij de
afvalstof voor andere processen in een bedrijf worden gebruikt. Ook kan het immaterieel zijn, waarbij het afval wordt weggegeven aan organisaties of instanties die het goed kunnen gebruiken. Dit levert goodwill, PR en goede relaties met de omgeving op. In dit geval is afval nog steeds een middel.

Scheiding van afval
Door het gescheiden inzamelen van afval, kan afval beter gerecycled worden. Hierdoor zijn de afvoerkosten veel lager en dat is niet verwonderlijk. De handelsprijs van bijvoorbeeld oud papier schommelt zo rond de 0 euro per ton (exclusief inzameling en afvoer). Als het oude papier in de grijze afvalzak verdwijnt, zijn de verbrandingskosten 100 euro per ton (exclusief inzameling en afvoer). Een verschil in de keten van 100 euro. Het plaatsen van een extra papierbak verdient zich in vele gevallen dan al snel terug. Er is een grote verscheidenheid van materialen en producten die nog een tweede leven worden gegund. Dat oud papier en schroot worden gerecycled is algemeen bekend. Maar kurk en frituurvet? Meer hierover vind u op de pagina Recycling processen.

Afval afvoer inkopen
Afvoer van afval gaat moet steeds vaker worden betaald. Het loont om verschillende offertes van afvalbedrijven aan te vragen. Ook loont het om de afvalbak letterlijk eens goed in de gaten te houden. U betaalt in vele gevallen niet voor de kilo’s maar voor de keren per jaar dat de container wordt geledigd en de grootte van de container. Kleinere containers of een lager ledegingsfrequentie kan kostenbesparing betekenen.

Afvalmanagement en klimaatverandering
Klimaatverandering is een probleem dat iedereen aangaat. Door goed afvalmanagement kan uw bedrijf een bijdrage leveren om klimaatverandering tegen te gaan. Zowel bij het hergebruik van materialen als bij het verminderen van het afvalvolume wordt de CO2-uitstoot verminderd.

Afvalmanagement in een groter kader: Cradle to cradle
Uiteindelijk hebt u het helemaal voor elkaar: preventiemaatregelen lopen goed en u heeft mooie afvalcontracten afgedongen doordat de afvalscheiding in uw bedrijf prima draait. De volgende stap is dan om het afvalmanagement in een groter kader te bekijken. Door uw producten slimmer en schoner te ontwerpen kan het afval dat daarbij vrijkomt beter worden gerecycled. In sommige gevallen kan afval als voeding dienen voor de natuur. Eigenlijk is afval dat weer wordt gerecycled “voedsel” voor
andere bedrijven. Dit principe wordt beschreven in “Cradle-to-Cradle”.
Bestel het boek via onze literatuur referenties: Literatuur