Afvalmanagement

VAR Afvalinzameling en containers

Bedrijf: 

Verwerker

Email algemeen: 

Contactpersoon: 

Commerciele Binnendienst

Tel. contactpersoon: 

0800 420 4200

Email contactpersoon: 

Profiel: 

Afvalcontainer nodig? Bij VAR bestelt u uw (rol)container met één gratis telefoontje!

VAR Afvalinzameling en containers staat garant voor een snelle service en is uw betrouwbare partner. Binnen 24 uur staat uw (rol)container op de gewenste plek.

Efficient, duurzaam en voordelig: VAR!

http://www.var.nl/afvalinzameling - 0800 420 4200

Trefwoorden: 

inzameling, containers, perscontainer, afvalcontainer, bouw, sloop, puin, grof huishoudelijk, verbouwen, verhuizen, afvalinzameling

Producten: 

Busschers Staalwerken B.V.

Bedrijf: 

Leverancier

Email algemeen: 

Profiel: 

Busschers Staalwerken heeft sinds de oprichting in 1973 een verscheidenheid aan activiteiten weten te ontplooien. Busschers opereert vanuit de basisfilosofie dat alleen het beste goed genoeg is als het gaat om de prijs/kwaliteit verhouding en service. Het vakmanschap en de productontwikkeling zorgen ervoor dat Busschers een bedrijf is waarmee men prettig samenwerkt dan wel graag voor werkt.

De ontwikkeling door de jaren heen ging van simpele stalen matranden via allerlei staalconstructies en machinebouw tot complete sorteerinstallaties. Momenteel bestaat een groot deel van de activiteiten uit het compleet realiseren van deze sorteerinstallaties voor de recyclingtechniek.

Een andere belangrijke tak is de toelevering voor verschillende bedrijven. Dit is o.a. knip-, zet-, snij- en laswerk. Ook het walsen van plaatwerk en profielijzer neemt een belangrijke plaats in. Daarnaast zorgt de eigen spuitafdeling voor de benodigde bescherm- of afdeklaag in de gewenste kleur.

Trefwoorden: 

Maak kennis met Busschers!

Producten: 

Peute Papierrecycling BV

Bedrijf: 

Verwerker

Email algemeen: 

Profiel: 

Peute is in de loop der jaren uitgegroeid tot één van de grootste onafhankelijke oudpapierverwerkers van Europa. De onderneming is een sterk groeiende, internationaal opererende onderneming met een totaal verwerkt en vermarkt volume in 2009 van ruim 900.000 ton oud papier. Peute is gevestigd te Dordrecht; dankzij de nabijheid van Europa's voornaamste haven Rotterdam, de ligging aan het water en goede ontsluiting via de weg beschikken we over een unieke locatie.

Producten: 

De Paauw Plasticrecycling

Bedrijf: 

Verwerker

Email algemeen: 

Profiel: 

"Een betrouwbare partner in de recycling van afvalstoffen." Dat is waar De Paauw Recycling voor staat. Niet alleen als inzamelaar of verwerker, maar hoofdzakelijk als adviseur. Zo voorzien onze medewerkers u graag van deskundig advies op het gebied van materiaalrecycling, bedrijfsinterne inzameling, logistiek, milieuhygiene en juridische aspecten.

Ons onderscheidend vermogen ligt in het feit dat we de hele keten beheersen; vanaf het ontstaan van het afval tot de inzameling en ten slotte de recyclage. We streven continu naar optimalisering van verwerkingsprocessen in zowel binnen- als buitenland. De hoogwaardigheid van het eindproduct begint al bij de bron van de recyclingketen. Ons streven is dan ook om al in dit vroege stadium betrokken te worden bij het recyclingsproces. Een daartoe uitgerust modern machinepark waarover we beschikken, is daarbij een vereiste. Daarnaast staan openheid, duidelijkheid en controleerbaar handelen bij ons hoog in het vaandel. De wettelijke kaders op het gebied van ARBO en milieu zijn voor ons leidend en bepalend voor onze handelswijze.

Producten: 

VAN DER ELST RECYCLING AMSTERDAM B.V

Bedrijf: 

Verwerker

Email algemeen: 

Profiel: 

Wij zijn Van der Elst papierrecycling Amsterdam B.V.
Begonnen met de recycling van oud papier zijn wij uitgegroeid tot een organisatie die zich bezig houdt met het inzamelen van al uw afval.

Gespecialiseerd in archief–, ict- en datavernietiging.

Een flexibel bedrijf met betrouwbaar en gemotiveerd personeel, waardoor wij met elkaar u kunnen bieden:
"service met een glimlach".

Trefwoorden: 

Recycling Service met een glimlach!

Producten: 

Broeckx Plastic Recycling B.V

Bedrijf: 

Verwerker

Email algemeen: 

Profiel: 

Bij de familie Broeckx zit het ondernemen in de genen. In 1946 is Dhr. G.J. Broeckx begonnen met zijn transportbedrijf. Bij de opvolging van beide zonen Ad en Jack Broeckx is een tweede bedrijf opgezet, een plastic recycling bedrijf. Van 1982 tot 1994 hebben zowel transport als plastic recycling naast elkaar gefunctioneerd.

Vanaf 1994 is Broeckx zich gaan specialiseren in de plastic recycling en is het transport afgestoten. Deze specialisatie heeft geleid tot goede langdurige relatie met leveranciers en afnemers. Hierdoor was het mogelijk om te groeien tot waar Broeckx Plastic Recycling BV vandaag de dag staat.

Trefwoorden: 

1 PET - Poly Ethylene Terephthalate
Drinkflessen en verpakkingsfolies

2 HDPE - High Density Poly Ethylene
Verpakkingsfolies, flessen en jerry cans

3 PVC - Poly Vinyl Chloride
Verpakkingsfolies en compacte varianten zoals kunststof kozijnen en buizen

4 LDPE - Low Density Poly Ethylene
Verpakkingsfolies van diverse producten

5 PP - Poly Propylene
Big bags en productie-uitvalvan diverse producten

6 PS - Poly Styrene
Bloempotten, trays en klerenhangers

7 Overig
Verder zijn er nog allerlei technische en niet technische kunststoffen die niet behoren tot de reguliere stroom van plastic recycling.

Producten: 

De Graaf Afvalbeheer

Bedrijf: 

Verwerker

Email algemeen: 

Profiel: 

Met een zeer ruime ervaring en brede oriëntatie is De Graaf Afvalbeheer uw aangewezen gesprekspartner op het gebied van afvalmanagement. Een betrouwbare adviseur, die meedenkt en pro-actief meedoet, zodat afvalproblemen recycling-oplossingen worden.

Producten: 

Milgro Afvalmanagement

Bedrijf: 

Adviesbureau

Email algemeen: 

Contactpersoon: 

Laurens Groen

Tel. contactpersoon: 

010 - 238 03 10

Email contactpersoon: 

Profiel: 

Milgro helpt bedrijven en overheden de transitie te maken van verbruik naar gebruik van
grondstoffen. Vanuit een vernieuwende kijk op afval en grondstoffen stellen wij
opdrachtgevers in staat hun afvalstromen te beheersen en het ontstaan van afval door
verspilling aan te pakken. Door samen met ketenpartners de regie te voeren over
grondstofketens, zorgen wij ervoor dat grondstoffen circulair kunnen worden ingezet.

Milgro ontwerpt en implementeert structuren en processen voor afvalbeheersing en
grondstofmanagement. Wij werken daarin transparant, resultaatgericht en onafhankelijk.
Voor onze opdrachtgevers levert onze aanpak direct resultaat op: lagere kosten, betere
milieuprestaties en kansen om te innoveren.

Trefwoorden: 

reststoffen, afval, recycling, preventie, afvalmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, milieu compliancy

Producten: 

Welink Support & Advies

Bedrijf: 

Adviesbureau

Email algemeen: 

Contactpersoon: 

ir Jan-Henk Welink

Tel. contactpersoon: 

06 – 42 13 26 14

Email contactpersoon: 

Profiel: 

Sinds 2004 bezig met het ondersteunen en adviseren van diverse organisaties en bedrijven op het gebied van energie, biomassa en reststoffen. De ondersteuning houdt zoal second opinions, onderzoek en ontwikkelingwerk, haalbaarheidsstudies, marktstudies, projectontwikkeling, overdracht en implementatie van kennis en kennissen (netwerk).

Enkele voorbeelden van projecten
• Evaluatie van een concept om chemisch en gevaarlijk afval integraal te verwerken tot nuttige producten
• Haalbaarheidsstudie over het vergisten van organisch bedrijfsafval uit één specifiek bedrijf
• Haalbaarheidstudie over co-vergisting van putvet in een RWZI ten behoeve van biogasproductie voor de glastuinbouw in Harmelerwaard, ondersteund door SenterNovem
• Second opinion voor een mestvergistingsinitiatief
• Afzet (niet recyclebare) kunststoffen als secundaire brandstoffen
• Marktstudies op biobrandstoffen en secundaire brandstoffen

Trefwoorden: 

Energie, biomassa, reststoffen, afval, recycling, preventie, thermische eindverwerking, afvalverbranding, onderzoek, ontwikkeling, demo, start up’s, patenten opstellen HAZOP studies, thermische en mechanische installaties. Projectleiding van onderzoek en ontwikkelingsteams, second opinions, haalbaarheidsstudies, marktstudies, projectontwikkeling, overdracht en implementatie van kennis en kennissen (netwerk).

Producten: 

Pagina's

Abonneren op RSS - Afvalmanagement