Consultancy & engineering

M&R Claushuis B.V.

Bedrijf: 

Verwerker

Email algemeen: 

Contactpersoon: 

Koen 't Hoen

Tel. contactpersoon: 

036-5222800

Email contactpersoon: 

Profiel: 

M&R Claushuis B.V. is verwerker van alle kwikhoudende materialen zoals lampen, amalgaam, thermometers, knoopcelbatterijen etc. Tevens verwerker van Selenium drums en OPC drums. Inzamelaar van metaalhoudende afvalstoffen met metalen zoals tin, lood, koper. Maar ook accu's en ICT afval.

Trefwoorden: 

Kwik, lood, tin, accu, metalen, tl-buizen, spaarlampen, metaalafval.

Producten: 

Brink Industrial BV

Bedrijf: 

Leverancier

Email algemeen: 

Contactpersoon: 

H.J. Flederus

Tel. contactpersoon: 

0031 528 263 241

Email contactpersoon: 

Profiel: 

Brink Industrial BV ontwikkelt, ontwerpt en produceert afvalbakken, plantenbakken, vazen,
schalen en meubilair voor zowel binnen als buiten. Wij creeëren als het ware
een natuurlijke overgang tussen de binnen- en buitenruimte en dragen bij aan
een aantrekkelijke sfeer en een bijzonder karakter voor iedere ruimte. Wij
werken daartoe samen met succesvolle designers, waarbij we grote waarde
hechten aan een goede combinatie van vorm en functionaliteit. Onze creatieve
oplossingen ontwikkelen wij in samenspraak met succesvolle internationale
designers en architecten. Genoemde producten worden onder onder de merknaam Lune op de marktgebracht.

Trefwoorden: 

afvalbakken en afvalscheidingssystemen

Producten: 

Lemniscaat Consultants & Engineers

Bedrijf: 

Adviesbureau

Email algemeen: 

Contactpersoon: 

M.P. Broere

Tel. contactpersoon: 

+31629544144

Email contactpersoon: 

Trefwoorden: 

consultancy ISO 14001 9001 27001 18001 procesmanagement projectmanagement

Producten: 

Milgro Afvalmanagement

Bedrijf: 

Adviesbureau

Email algemeen: 

Contactpersoon: 

Laurens Groen

Tel. contactpersoon: 

010 - 238 03 10

Email contactpersoon: 

Profiel: 

Milgro helpt bedrijven en overheden de transitie te maken van verbruik naar gebruik van
grondstoffen. Vanuit een vernieuwende kijk op afval en grondstoffen stellen wij
opdrachtgevers in staat hun afvalstromen te beheersen en het ontstaan van afval door
verspilling aan te pakken. Door samen met ketenpartners de regie te voeren over
grondstofketens, zorgen wij ervoor dat grondstoffen circulair kunnen worden ingezet.

Milgro ontwerpt en implementeert structuren en processen voor afvalbeheersing en
grondstofmanagement. Wij werken daarin transparant, resultaatgericht en onafhankelijk.
Voor onze opdrachtgevers levert onze aanpak direct resultaat op: lagere kosten, betere
milieuprestaties en kansen om te innoveren.

Trefwoorden: 

reststoffen, afval, recycling, preventie, afvalmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, milieu compliancy

Producten: 

Welink Support & Advies

Bedrijf: 

Adviesbureau

Email algemeen: 

Contactpersoon: 

ir Jan-Henk Welink

Tel. contactpersoon: 

06 – 42 13 26 14

Email contactpersoon: 

Profiel: 

Sinds 2004 bezig met het ondersteunen en adviseren van diverse organisaties en bedrijven op het gebied van energie, biomassa en reststoffen. De ondersteuning houdt zoal second opinions, onderzoek en ontwikkelingwerk, haalbaarheidsstudies, marktstudies, projectontwikkeling, overdracht en implementatie van kennis en kennissen (netwerk).

Enkele voorbeelden van projecten
• Evaluatie van een concept om chemisch en gevaarlijk afval integraal te verwerken tot nuttige producten
• Haalbaarheidsstudie over het vergisten van organisch bedrijfsafval uit één specifiek bedrijf
• Haalbaarheidstudie over co-vergisting van putvet in een RWZI ten behoeve van biogasproductie voor de glastuinbouw in Harmelerwaard, ondersteund door SenterNovem
• Second opinion voor een mestvergistingsinitiatief
• Afzet (niet recyclebare) kunststoffen als secundaire brandstoffen
• Marktstudies op biobrandstoffen en secundaire brandstoffen

Trefwoorden: 

Energie, biomassa, reststoffen, afval, recycling, preventie, thermische eindverwerking, afvalverbranding, onderzoek, ontwikkeling, demo, start up’s, patenten opstellen HAZOP studies, thermische en mechanische installaties. Projectleiding van onderzoek en ontwikkelingsteams, second opinions, haalbaarheidsstudies, marktstudies, projectontwikkeling, overdracht en implementatie van kennis en kennissen (netwerk).

Producten: 

PIPE Technical Projects

Bedrijf: 

Adviesbureau

Email algemeen: 

Contactpersoon: 

R. van den Kieboom

Tel. contactpersoon: 

+31 6 2571759

Email contactpersoon: 

Profiel: 

After acquiring considerable experience in the field of recycling techniques, PIPE Technical Projects offers you a helping hand regarding technical issues. The activities can vary from giving advice to executing turnkey projects including CE marking. PIPE has an eye for the preconditions and activities, so a total solution can be offered. Our main duty is to take your worries away.

Trefwoorden: 

Problem; Talking with client and make list of demands.
Idea; Make a flow chart for the solution. After approval flow chart, start proposal.
Proposal; Make offer including sketch and specifications/demands.
Execute; Order client, starting execute.

Producten: 

Abonneren op RSS - Consultancy & engineering