Windshifting

Windshifting is het scheiden door middel van lucht. Een windshifter scheidt lichte van zwaardere delen. Ook de vorm van de delen is van invloed op het scheidingsproces. Een windshifter bestaat uit een ventilator, een blaasmond waar de lichte fractie van de zware fractie wordt gescheiden en een combi-afscheider of roterende afscheider waar de lucht wordt gescheiden van de lichte fractie en kan worden teruggevoerd in de installatie.

Windshifters worden gebruikt in een breed scala aan processen. Windshifters worden ingezet in huisvuilscheiding, het scheiden van bouw- en sloopafval, de productie van RDF, het reinigen van vervuilde materialen, etc.

label: 

W