Vergistingsinstallatie

Een vergistingsinstallatie waarin biomassa wordt omgezet in biogas en digestaat bestaat uit de volgende componenten:

1. Aanvoer van natte biomassa in een geroerde tank zodat een homogeen mengsel ontstaat.
2. Toevoegen co-stromen: indien er sprake is van co-vergisting is de installatie uitgerust met droge stof toevoer.
3. Vergistingstank: de natte biomasse met costromen wordt onder geconditioneerde omstandigheden vergist. Hierbij ontstaat biogas.
4. Na-opslag: het uitvergist digestaat kan hier worden opgeslagen indien het niet direct kan worden verwerkt.
5. Gasbehandeling: in de vergistingstank zetten bacteriƫn onder invloed van luchtinjectie H2S om in elementair zwavel. Het grotendeels ontzwavelde biogas wordt opgeslagen onder een flexibel membraandak op de tank. Een actief koolfilter zorgt voor verdere ontzwaveling. Het biogas wordt ontwaterd in condensputten.
6. Gasmotor: het ontwaterde en ontzwavelde biogas wordt gestookt op een gasmotor, waarbij elektriciteit en warmte wordt geproduceerd. De elektriciteit kan worden geleverd aan het net. De warmte kan worden gebruikt voor verwarming van de vergister en overige toepassingen bijvoorbeeld kassen, zwembad, fabrieksterrein, etc.

vergistingsinstallatie
Vergistingsinstallatie (bron: HoST B.V.)

label: 

V