Swill

Het gekookte keukenafval en etensresten in het GFT wordt ook wel aangeduid als swill. Swill werd tot voor kort vaak als aparte afvalstroom benoemd, maar wordt tegenwoordig als integraal onderdeel van GFT beschouwd.

label: 

S