Plastic Heroes

Plastic Heroes is de naam van een campagne met als doelstelling eind 2012 42% van al het Nederlandse plastic verpakkingsafval efficiënt te recyclen.

Plastic Heroes

Deze doelstelling kan alleen gehaald worden als heel Nederland zich bewust is van het belang van het scheiden van het plastic verpakkingsafval van het restafval. De Plastic Heroes-campagne levert een bijdrage aan dit bewustwordingsproces door de burgers op dit belang te wijzen.

De Plastic Heroes-campagne kent als ‘hoofdpersoon’ de oranje Plastic Hero. Met zijn credo ‘Plastic afval kun je beter scheiden’ maakt de Plastic Hero zich er sterk voor dat heel Nederland vertrouwd raakt met het scheiden van plastic verpakkingsafval.

Bron: Plastic Heroes

label: 

P