Mechanische scheidingsinstallatie

Een mechanische scheidingsinstallatie is een combinatie van (mechanische) machines waarmee afval wordt gesorteerd in de recyclebare fracties.

Mechanische scheidingsinstallatie
3D impressie van een mechanische scheidingsinstallatie voor huisvuil

label: 

M