Diftar

Het begrip diftar staat voor gedifferentieerd tarief. Bij een gedifferentieerd tarief betaalt u, in plaats van een vast bedrag per maand of jaar, per lediging voor het afvoeren van uw restafval. Er zijn gemeenten die afrekenen op basis van gewicht (de te ledigen container wordt gewogen) of op basis van het aantal ledigingen.

Diftar wordt in steeds meer gemeenten ingevoerd om burgers bewust te maken van de kosten van afvalafvoer en -verwerking. Diftar heeft een positieve invloed op recycling aangezien dit wordt gestimuleerd. In het algemeen wordt diftar gezien als een eerlijk middel om burgers naar rato te laten betalen. Een nadeel van diftar is het ontstaan van "afvaltoerisme", waarbij bewoners van een gemeente met diftar het afval proberen te storten in een gemeente zonder diftar, in openbare containers of in de natuur.

label: 

D