Denatureren

Denatureren is het verhitten van een stof waarbij een groot molecuul (macromolecuul) haar ruimtelijke structuur verliest. Daar de functie van een molecuul altijd samenhangt met haar samenstelling en structuur, raakt een molecuul bij denaturatie ook haar functie kwijt en wordt het daarmee onbruikbaar voor het doel waarvoor ze eigenlijk had moeten dienen.

In recycling wordt denatureren oa gebruikt in een nieuw proces waarbij asbest wordt verhit tot 1000 graden Celcius. De kristallijnen structuur van de asbestvezels verandert zo in een structuur die niet schadelijk is voor de mens. Na het denatureren worden de restanten pas verder vermaald. Het eindproduct kan dienen als secundaire bouwstof in de kalk-, asfalt-, of cementindustrie.

label: 

D