Briketteer pers

Een briketteer pers is een hydraulische pers waarbij onder zeer hoge druk materialen tot briketten worden geperst. Een briketterpers bestaat meestal uit een schroef waarmee het materiaal in een buis wordt geperst. Hierdoor wordt een "worst" gevormd waarin het materiaal zeer dicht opeen is geperst. De "worst" breekt in stukken: de briketten.

Met briketteer persen is het mogelijk om veel verschillende materialen te persen: onder andere ferro / non-ferro krullen; spanen; slijpsel van staal, gietijzer, aluminium, brons, messing, titanium, magnesium etc; stof uit afzuigsystemen; (hout)zaagsel; etc.

Voordelen voor het gebruik van briketteer persen zijn:
• Zeer sterke verdichting. Hierdoor zijn besparingen op transportkosten en opslag te realiseren.
• Terugwinning van het koel-smeermiddel bij het briketteren van slijpslib of spanen en krullen uit draai- en freesmachines.
• Waardevermeerdering van de materialen. Doordat bij metalen het koel-smeermiddel eruit wordt geperst neemt het overgebleven metaal in waarde toe. Het metaal is immers minder verontreinigd door dit koel-smeermiddel en het metaal levert ook nog een hogere opbrengst in de smeltovens op aangezien minder metaal in de ovens verbrandt. De briketten gemaakt bij het briketteren van (hout)zaagsel kunnen als verbrandbare fractie worden verkocht.
• (Brand)veilige en schone opslag. Door het materiaal tot briketten te persen kan het veiliger worden opgeslagen. Bij het briketteren van stof is dit zelfs vaak verplicht om stofexplosies en brand te voorkomen. Ook bij het briketteren van metaal kan brand en het weglekken van olie worden voorkomen.

label: 

B