Afvalmanagement

Met afvalmanagement wordt de structurele benadering voor afvalbeheer en -preventie in uw bedrijf of instelling bedoeld.

Met gericht afvalmanagement worden de afvalstromen in kaart gebracht en per afvalstroom gekeken naar preventie en verwerking. Afvalmanagement bevat meestal de volgende stappen:

1. Aanstellen verantwoordelijke persoon binnen de instelling of het bedrijf.
2. In kaart brengen van de huidige afvalstromen.
3. Vaststellen waar de afvalstromen kunnen worden voorkomen door preventie.
4. Daar waar geen preventie mogelijk is, het vaststellen van de verbetermogelijkheden tot afvalscheiding.
5. Vaststellen van de gewenste situatie.
6. Definieren van een verbeterplan met daaraan gekoppelde acties.
7. Uitvoeren van het verbeterplan en de acties.
8. Evaluatie van de acties en communicatie hierover naar alle betrokkenen. Goed afvalmanagement zal het bedrijf of de instelling geld opleveren. Het is aan te raden om dit meetbaar te maken zodat de resultaten zichtbaar zijn.

Voor een goede effectiviteit is het verstandig de stappen 2 t/m 8 regelmatig te herhalen.

label: 

A