Welink Support & Advies

Energie, biomassa, reststoffen, afval, recycling, preventie, thermische eindverwerking, afvalverbranding, onderzoek, ontwikkeling, demo, start up’s, patenten opstellen HAZOP studies, thermische en mechanische installaties. Projectleiding van onderzoek en ontwikkelingsteams, second opinions, haalbaarheidsstudies, marktstudies, projectontwikkeling, overdracht en implementatie van kennis en kennissen (netwerk).

Email contactpersoon: 

Bedrijf: 

Adviesbureau

Profiel: 

Sinds 2004 bezig met het ondersteunen en adviseren van diverse organisaties en bedrijven op het gebied van energie, biomassa en reststoffen. De ondersteuning houdt zoal second opinions, onderzoek en ontwikkelingwerk, haalbaarheidsstudies, marktstudies, projectontwikkeling, overdracht en implementatie van kennis en kennissen (netwerk).

Enkele voorbeelden van projecten
• Evaluatie van een concept om chemisch en gevaarlijk afval integraal te verwerken tot nuttige producten
• Haalbaarheidsstudie over het vergisten van organisch bedrijfsafval uit één specifiek bedrijf
• Haalbaarheidstudie over co-vergisting van putvet in een RWZI ten behoeve van biogasproductie voor de glastuinbouw in Harmelerwaard, ondersteund door SenterNovem
• Second opinion voor een mestvergistingsinitiatief
• Afzet (niet recyclebare) kunststoffen als secundaire brandstoffen
• Marktstudies op biobrandstoffen en secundaire brandstoffen

Email algemeen: 

Contactpersoon: 

ir Jan-Henk Welink

Producten: 

06 – 42 13 26 14