GS-Recycling Nederland, Olie-inzameling & verwerking

Email contactpersoon: 

afgewerkte olie, afgewerkteolie, afgewerkte-olie, smeerolie, motorolie, trafo-olie, transformatorolie, transformatoronderhoud, oliewissel, hydraulische olie, hydrauliekolie, olie-inzameling, inzameling, olie-recycling, koelvloeistofverwerking, olieverwerking, olie, remvloeistof, koelvloeistof, brandstofresten, glycolrecycling, meg-recycling, afvalinzameling, afvalverwerking, gevaarlijk afval, afgewerkte koelvloeistof, afgewerkte remvloeistof

Bedrijf: 

Leverancier
Verwerker

Profiel: 

Voor een schone en veilige werkomgeving is het van belang dat afval regelmatig en veilig worden afgevoerd. Een gezonde bedrijfsvoering verlangt dat dit gebeurt tegen zo laag mogelijke kosten en met de garantie dat het afval op een milieuverantwoorde wijze wordt verwerkt. GS-Recycling kan u dit bieden.

GS-Recycling is een jonge onderneming op de Nederlandse afvalmarkt die zich richt op de inzameling en verwerking van afvalstoffen uit de industrie en automobielbranche. Bij deze activiteiten staan de service naar onze klanten en de milieuverantwoorde verwerking van afvalstoffen voorop. Deze worden binnen onze Groep geregenereerd tot hoogwaardige producten, welke u via ons kunt bestellen.

De oorsprong van GS-Recycling ligt bij de Duitse KS-Recycling Groep. KS-Recycling heeft zich de afgelopen 40 jaar bewezen als betrouwbare specialist in afvalinzameling en –verwerking voor de industrie en automobielbranche.

Email algemeen: 

Contactpersoon: 

Olaf Eijgelaar

Producten: 

085 - 2100 200