Milgro Afvalmanagement

reststoffen, afval, recycling, preventie, afvalmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, milieu compliancy

Email contactpersoon: 

Bedrijf: 

Adviesbureau

Profiel: 

Milgro helpt bedrijven en overheden de transitie te maken van verbruik naar gebruik van
grondstoffen. Vanuit een vernieuwende kijk op afval en grondstoffen stellen wij
opdrachtgevers in staat hun afvalstromen te beheersen en het ontstaan van afval door
verspilling aan te pakken. Door samen met ketenpartners de regie te voeren over
grondstofketens, zorgen wij ervoor dat grondstoffen circulair kunnen worden ingezet.

Milgro ontwerpt en implementeert structuren en processen voor afvalbeheersing en
grondstofmanagement. Wij werken daarin transparant, resultaatgericht en onafhankelijk.
Voor onze opdrachtgevers levert onze aanpak direct resultaat op: lagere kosten, betere
milieuprestaties en kansen om te innoveren.

Email algemeen: 

Contactpersoon: 

Laurens Groen

Producten: 

010 - 238 03 10