HoSt B.V.

vergisting; WKK; biogasinstallaties; afvalvergisters; haalbaarheidsstudies; energiebesparingplan; procesanalyses; basis- en detailengineering

Email contactpersoon: 

Bedrijf: 

Leverancier

Profiel: 

HoSt is gespecialiseerd in duurzame biomassa energie systemen, zoals vergisting, vergassing en houtgestookte WKK. In 1991 is HoSt opgericht door haar twee moederbedrijven, Holec Projects en Stork, beide grote industriële bedrijven in Nederland. Sinds 1999 is HoSt een onafhankelijk particulier bedrijf. In de beginjaren richtte HoSt zich voornamelijk op energiebesparing, proces optimalisatie en efficiënte energieopwekking voor de energie intensieve industrie. Na enkele jaren werd gestart met de ontwikkeling en levering van technologieën voor de duurzame opwekking van energie uit biomassa.

Momenteel is HoSt marktleider in Nederland in de levering van biogas-, vergassings-, en kleinschalige houtgestookte warmte-krachtinstallaties. Daarbij is HoSt ook actief in de uitvoering van haalbaarheidsstudies, de opstelling van energiebesparingplannen, engineeringwerk en vergunningaanvragen voor duurzame energie-installaties en de energie-intensieve industrie.

HoSt B.V. heeft circa 32 werknemers waaronder projectleiders, engineers, monteurs, in- bedrijfstellers, administratieve ondersteuning, een procestechnoloog en een laborant.
Naast de hoofdvestiging in Hengelo heeft HoSt kantoren en vertegenwoordigers in landen als Italië, Roemenië, Letland, Polen, Tsjechië en Slowakije, Groot Brittannië en Ierland.

Met de onderstaande technologieën kan HoSt elektriciteit en warmte afkomstig van biomassabrandstoffen opwekken:
• Biogasinstallaties op boerderij- en industriële schaal (anaerobe vergisting);
• Houtgestookte WKK verbrandingsinstallaties;
• Wervelbed vergassers.

In de bovenstaande werkvelden onderscheidt HoSt zich door de levering van creatieve en vernieuwende oplossingen. Dit resulteert in energie-installaties welke gekarakteriseerd worden door bijvoorbeeld een hogere conversie en efficiency, een hogere beschikbaarheid van de installatie, de mogelijkheid om niet-gebruikelijke biomassa te gebruiken en/of een optimale integratie van aanvullende technieken, zoals bijvoorbeeld biogasopwekking, digestaat verwerking etc.

Email algemeen: 

Contactpersoon: 

M. te Braak

Producten: 

+31 6 4354 8014