Milieustraat Valkenswaard

Gemeente: 

Heeze-Leende, Valkenswaard

Locatie

De Vest 15
5555 XL Valkenswaard
Phone: 040-2042436 of (040) 2932377
NL

Openingstijden: 

•maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur.
•zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Feestdagen gesloten

Afvalsoorten: 

Gratis:
wit- en bruingoed: koelkasten, diepvriezers, televisies e.d.
• kadavers van kleine huisdieren
• asbest
• afgewerkte motorolie (max. 5L)
• klein chemisch afval
• retour-glas (flessen e.d.)
• vlak glas
• papier, karton
• textiel, schoeisel
• kringloopgoederen
• ferro/non-ferro
• autobanden personenauto (max. 4 stuks)

Betaald:
• grof restafval
• grond, niet chemisch verontreinigd
• blad/gras
• snoeihout
• maximaal twee vuilniszakken huishoudelijk afval
• bouw- en sloopafval maximaal 2 m3

Bijzonderheden: 

Bij de Milieustraat geldt een legitimatieplicht. Om te kunnen voldoen aan de legitiematieplicht is aan ieder huishouden een milieustraatpas verstrekt. De Milieustraat aan de Vest is bedoeld voor inwoners van Valkenswaard en van het kerkdorp Leende van de gemeente Heeze-Leende.

Bij de Milieustraat dient afval gescheiden aangeboden te worden. Het is van belang dat de aanwijzingen van het personeel strikt worden opgevolgd.
De Milieustraat is niet bedoeld voor bedrijven c.q. het aanleveren van bedrijfsafval. Detailhandelaren kunnen wel afgedankte elektrische en elektronische apparatuur aanbieden, die op basis van de 'oud voor nieuw'-regeling door particulieren bij hen is ingeleverd.

U kunt uitsluitend met pin betalen!
Zolang de voorraad strekt, kunt u vanaf maart gratis GFT-compost meenemen (wel melden bij de beheerder).