Milieustraat Rondven

Gemeente: 

Cranendonck

Locatie

Rondven 34 -36
Maarheeze
NL

Openingstijden: 

dinsdag, woensdag en vrijdag van 13.00 - 17.00 uur
zaterdag: 10.00 - 17.00 uur

Afvalsoorten: 

Gratis:
Frituurvet
K adavers van kleine huisdieren
Afgewerkte motorolie (max. 10 liter)
K lein Gevaarlijk Afval (KGA)
Glas (flessen e.d.)
P apier en karton
K leding, schoeisel en huishoudtextiel
K ringloopgoederen (milieustraat bepaalt dit)
Ferro en non ferro materialen
Autobanden personenauto’s zonder velg (max. 5 stuks per keer)
P lastic verpakkingsmateriaal
Drankkartons/ sappakken
Blik
Incontinentiemateriaal/ luiers

Tegen betaling:
Grof restafval
Huishoudelijk afval (maximaal 2 huisvuilzakken)
Schone grond (onverdachte herkomst)
Blad en gras
Snoeihout en grof tuinafval
Hout, niet zijnde sloop- of snoeihout
Asbest
V lak glas
Dakpannen, puin en metselstenen
Gasbetonblokken
K alkzandsteen, duroxblokken
P lafondplaten, gips en gipsplaten
Asfalt
Bouw- en sloophout
Tegels, cement, grint en betonpuin

Bijzonderheden: 

• Bedrijfsmatig afval wordt niet ingezameld op de milieustraat.
Vrachtwagens, vorkheftrucks en tractoren met aanhangwagen
worden niet toegelaten op de milieustraat.
• Identificatie aan de milieustraat is verplicht
• Visuele controle aan de poort van de milieustraat
• Klanten ontvangen een betalingsbewijs
• Betalen naar de duurste afvalcomponent
• Bedragen zijn inclusief btw
• Alleen bovenstaande componenten
• Asbest dient telefonisch te worden aangemeld
Er kan niet contant betaald worden!

Bruikbare kringloopgoederen kunt u laten ophalen of wegbrengen naar het kringloopcentrum Verderest, Nieuwstraat 95 te Budel.

Zie afvalkalender voor meer informatie.

Locatie