Milieustraat Malden

Gemeente: 

Heumen

Locatie

Ambachtsweg 10
6581 AX Malden
NL

Openingstijden: 

zaterdag van 10.00 - 15.00 uur

Afvalsoorten: 

U kunt hier extra afval (meestal grof huisvuil) kwijt dat niet met de wekelijkse afvalinzameling kan worden meegegeven. Te denken valt aan:
•extra groenafval in de zomermaanden;
•klein chemisch afval (dit kan nooit met het gewone huisvuil worden meegegeven);
•bouwpuin;
•asbest (mits goed verpakt);
•huisraad;
•bruin- en witgoed.

Bijzonderheden: 

•Alleen bestemd voor particulieren
•U moet zich kunnen legitimeren als inwoner van de gemeente Heumen
KCA, asbest en herbruikbare goederen kunt u gratis inleveren. Voor overige afvalstromen betaald u een vast tarief per kubieke meter.

Locatie