Milieustraat gemeente Moerdijk

Gemeente: 

Moerdijk

Locatie

Fuutweg 4
4791 PB Klundert
Phone: 0168 329700
NL

Openingstijden: 

Maandag t/m zaterdag van 08.30 – 16.00 uur.

zon- en feestdagen gesloten.

Afvalsoorten: 

Asbest (met toestemmingsverklaring), brandblussers, frituurvet, herbruikbare huisraad, gasflessen, (vlak)glas, grof huishoudelijk afval, grof tuinafval, grond, hout, oud papier en karton, herbruikbare kleding, klein chemisch afval (KCA), kunststoffen, olie, metalen, puin, restafval, dakleer, asbest, gipsplaten, kadavers van huisdieren, vloeibare verfresten en zonnehemels (lampen los).

Geen autobanden, bedrijfsafval en mest!

Bijzonderheden: 

Zorg dat u kunt aantonen dat u in de gemeente Moerdijk woont.
De milieustraat is alleen bedoeld voor afvalstoffen afkomstig van particulieren. Het is niet toegestaan om bedrijfsafval aan te bieden op de milieustraat.
•Zorg dat u een geldig legitimatiebewijs kunt tonen.
•Asbest mag u alleen aanleveren met een toestemmingsverklaring, afgegeven op het gemeentehuis. Bel voordat u asbest wilt aanleveren eerst met de milieustraat.

Met meldingen over de milieustraat kunt u alleen terecht bij van Gansewinkel.

Locatie