Gemeentewerf Wijk bij Duurstede

Gemeente: 

Wijk bij Duurstede

Locatie

Middelweg-Oost 1
3961 MG Wijk bij Duurstede
NL

Openingstijden: 

Maandag t/m zaterdag 09.00 - 12.00 uur.
Uitgezonderd (ambtelijke) feestdagen.

Afvalsoorten: 

Glas, papier, klein gevaarlijk afval, frituurvet, autobanden, kunststof

Betaald in te leveren:
•restafval: grof huisvuil, restafval, bankstellen, meubilair
•grof tuinafval: stamhout en takken met een doorsnede > 10 cm, stronken
•tuinafval: loof, onkruid-, gras- en vijverafval
•bouwafval: afvalhout, puin van steen, beton of gips, dakbedekking
•overig: grond en zand, asbest (alleen correct verpakt), bielzen

Bijzonderheden: 

Uitsluitend voor particulieren.
Lever uw afval gescheiden in.
Raadpleeg de afvalkalender voor meer informatie.

Locatie