Gemeentelijk overslagstation Koudum

Gemeente: 

Súdwest Fryslân

Locatie

Spoarleane 2
8723 EV Koudum
Phone: (0514) 523012
NL

Openingstijden: 

Maandag- en vrijdagmiddag van 13.00 tot 15.30 uur.

Afvalsoorten: 

U kunt hier afval aanbieden dat niet in de restafval of GFT container thuishoort: grofvuil, klein chemisch afval (niet in Koudum en Heeg), snoeiafval, bouw- en sloopafval, wit- en bruingoed.

Bijzonderheden: 

U kunt hier geen Klein chemisch afval brengen.
Alleen inwoners van Súdwest-Fryslân mogen grofvuil brengen naar deze milieustraten. Bedrijfsafval mag u niet inleveren.
•U heeft toegang tot de milieustraat nadat u een geldig legitimatiebewijs heeft laten zien.
•Op de milieustraten mogen alleen voertuigen waarvoor rijbewijs B en eventueel BE nodig is.
Neem altijd een geldig legitimatiebewijs, bijvoorbeeld een rijbewijs, mee.

U mag iedere maand gratis twee kubieke meter (2m³) huishoudelijk afval (inclusief grofvuil) naar de milieustraat brengen.
Komt u vaker langs of brengt u meer afval? Dan moet u daarvoor betalen. U betaalt per keer € 26,-. Daarnaast betaalt u € 21,80 (excl. BTW) per halve kubieke meter afval.
U kunt op de milieustraten alleen met PIN betalen.

Locatie