Afvalbrengstation Wassenaar

Gemeente: 

Wassenaar, Voorschoten

Locatie

Hogeboomseweg 6
2241 BG Wassenaar
NL

Openingstijden: 

Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur
Zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Afvalsoorten: 

Bij de milieustraat kunt u extra afval (meestal grof huisvuil) kwijt dat niet met de wekelijkse afvalinzameling kan worden meegegeven. Daarbij kunt u denken aan:
extra groenafval in de zomermaanden
klein chemisch afval (dit kan nooit met het gewone huisvuil worden meegegeven)
bouwpuin
asbest (mits goed verpakt)
huisraad
bruin- en witgoed
glas
grof vuil
kunststof verpakkingen
plastic

Bijzonderheden: 

Lever uw afval gescheiden in bij de milieustraat.

Locatie