Afvalbrengstation Wassenaar

Gemeente: 

Wassenaar, Voorschoten

Locatie

Hogeboomseweg 6
2241 BG Wassenaar
NL

Openingstijden: 

Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur
Zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Afvalsoorten: 

Bij de milieustraat kunt u extra afval (meestal grof huisvuil) kwijt dat niet met de wekelijkse afvalinzameling kan worden meegegeven. Daarbij kunt u denken aan:
extra groenafval in de zomermaanden
klein chemisch afval (dit kan nooit met het gewone huisvuil worden meegegeven)
bouwpuin
asbest (mits goed verpakt)
huisraad
bruin- en witgoed
glas
grof vuil
kunststof verpakkingen
plastic

Bijzonderheden: 

U kunt grofvuil, puin, klein chemisch afval en ander afval naar de milieustraat brengen. Voor het grofvuil hoeft u meestal niets te betalen, maar voor een aantal vervuilende afvalsoorten vragen wij een bijdrage. Hoe hoog die bijdrage is, kunt u lezen op de tarievenlijst. Daar staat ook naar welke locatie u welke afvalsoort kunt brengen. In de milieustraat kunt u alleen met PIN betalen.

Locatie