Aanbiedstation Lobith

Gemeente: 

Rijnwaarden

Locatie

Halve Maan 20a
6915 SW Lobith
NL

Openingstijden: 

Woensdag 17.00 - 20.00 uur
Zaterdag 8.30 - 15.00 uur

Afvalsoorten: 

Bij dit afvalinzamelstation kunt u vrijwel al uw afval aanbieden. De milieustraat is vooral bedoeld voor afval dat u niet mee kunt geven met het huishoudelijk afval, bijvoorbeeld omdat het te groot, te veel of te gevaarlijk is (asbest).
Verder onder andere:
Oude metalen / blik
Klein chemisch afval
Oud papier en karton
Wit en bruingoed
Puin schoon
Autoband personenauto
Grond
Boomstobben / wortels
Groen- en tuinafval
Vlak glas
Gips/isolatiemateriaal
Hout
Grof huishoudelijk afval
Bouw / sloopafval
Asbest

Bijzonderheden: 

Lever uw afval gescheiden in bij de milieustraat.
Afval kunt u inleveren tegen betaling van een vastgesteld tarief per hoeveelheid.
Metalen, blik, papier, karton, kunststof verpakkingen, wit- en bruingoed is gratis in te leveren.

Locatie